Līdz 24. septembrim 23:59 gaidām projektus šā gada pēdējā konkursā LiteratūrasMūzikas un dejas mākslasTeātra mākslasFilmu mākslasVizuālās mākslasKultūras mantojuma,Tradicionālās kultūrasDizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs, kā arī
mērķprogrammā "Latviešu oriģinālmūzika"
un COVID -19 programmas "KultūrElpa" mērķprogrammās
"Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja",
"Muzeju nozares pakalpojumu attīstības programma",
"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā"