Jauna VKKF mērķprogramma „Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”.

 

Programmas mērķis ir sekmēt profesionālu muzikālā teātra iestudējumu radīšanu nevaldības sektorā.

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2022. gada mērķprogrammas konkursā sadalāmais finansējums ir 200 000 EUR.

Projektu konkursā var piedalīties tikai juridiskas personas (biedrības, nodibinājumi un komersanti). 

Projekta pieteikums jāiesniedz no 2022. gada 8.aprīļa līdz 2022. gada 20. maija plkst. 23.59.

Projektu iesniegšanas pēdējās divās dienās – 19. un 20. maijā - nozares kurators konsultācijas nesniedz.

 

Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru pirmreizējā izrādīšana ir paredzēta ne vēlāk kā 2023. gada 30.novembrī un kas tiks izrādīti vismaz 4 (četras) reizes viena gada laikā pēc pirmreizējās izrādīšanas.

Šī mērķa īstenošanai tiek finansēti projekti, kas paredz jaunradīta vai esoša muzikālā un dramaturģiskā materiāla iestudēšanu un izrādīšanu dzīvajā izpildījumā, prioritāri atbalstot:

1)               jaunradīta muzikālā materiāla iestudēšanu;

2)               liela formāta muzikālā teātra iestudējumus.

Konkursā neatbalsta:

 

Detalizēti programmas nosacījumi nolikumā.

Projekta pieteikums jāiesniedz projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv

Instrukcija projektu iesniegšanai un sistēmas lietošanai

 

 

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Līga Ribicka, tālrunis 26673992,
e-pasts: liga@kkf.lv