Vizuālās mākslas nozare

 Nozares prioritātes:

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• vizuālās mākslas autoru, pētnieku, kritiķu un kuratoru radošo darbību, kas paredz profesionālu, kvalitatīvu, mākslas darbu radīšanu, mākslas procesu dokumentēšanu, zinātnisku pētījumu veikšanu; 
•  mākslas darbu tapšanu, nodrošinot nepieciešamos materiālus; 
•  vizuālās mākslas izstāžu un festivālu rīkošanu; 
•  lekciju, konferenču, semināru, izglītības programmu un diskusiju organizēšanu; 
•  radošo darbnīcu un rezidenču norisi; 
•  profesionālās izglītības papildināšanu vai specializēšanos ārvalstīs; 
•  vizuālās mākslas centru, galeriju, izstāžu zāļu, mākslas augstskolu un vidusskolu nekomerciālo darbību; 
•  mākslas albumu, žurnālu un grāmatu sagatavošanu un izdošanu; 
•  vizuālās mākslas autoru, pētnieku, kritiķu un kuratoru dalību starptautiskos mākslas pasākumos;

Finansējums netiek piešķirts:
•  stipendijām mākslinieku un mākslas speciālistu individuālo mājaslapu izveidei internetā; 
• stipendijām studentu mācību darbu un diplomdarbu izstrādei un eksponēšanai;
•  bakalaura studijām vizuālās mākslas jomā.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv