Starpdisciplināri projekti
Nozares prioritātes
:

Starpdisciplināri kultūras projekti ir projekti, kas dažādu kultūras nozaru mijiedarbībā rada jaunas kultūras vērtības.

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• aktuālo kultūras un kultūrpolitikas procesu pētniecībai;
• starpdisciplināru kultūras periodikas izdošanu;
• pētījumu tapšanu un izdošanu par Latvijas vēsturi un sociālo atmiņu;
• profesionālās izglītības un tālākizglītības veicināšanu (semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases utt.) kultūras menedžmenta, kultūrpolitikas, kultūrekonomikas u.tml. jomās;).

Finansējums netiek piešķirts:
Projektiem, kuru realizācija skar vairākas mākslas nozares, bet tās ir pakārtotas vienai primārajai.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv