Mūzikas un dejas mākslas nozare

Nozares prioritāte:
Latvijas profesionālās mūzikas un dejas mākslas (izņemot laikmetīgās dejas) koncertdarbība un pieejamības nodrošināšana visā Latvijā.

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• Latvijas profesionālās mūzikas un baleta koncertdarbības un pieejamības nodrošināšanu visā Latvijā;
• profesionālās mūzikas un baleta festivālu un konkursu organizēšanu un norisi;
• baleta izrāžu radīšanu;
• mūzikas un dejas mākslas periodikas izdošanu (t.sk. interneta vidē);
• mūzikas un dejas mākslas procesu fiksēšanu, izpēti, dokumentēšanu un izdošanu, izmantojot visus pieejamos fiziskos un digitālos formātus (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
• mūzikas un baleta profesionālās izglītības un tālākizglītības veicināšanu (semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases utt.); 
• citām aktivitātēm, kas veicina Latvijas profesionālās mūzikas un baleta mākslinieciskā līmeņa izaugsmi, popularizēšanu pasaulē un eksportspējas attīstību;
• dažādu žanru un stilu latviešu oriģinālmūzikas radīšanu.

Finansējums netiek piešķirts:

Laikmetīgās dejas projektiem (tie jāiesniedz Teātra mākslas nozarē);
2017. gadā pieteikumi oriģināldarbu tapšanai netiks atbalstīti regulārajos kultūras projektu konkursos. Tos finansēs VKKF mērķprogrammas „Latviešu oriģinālmūzika” konkursā, ko izsludinās divas reizes gadā.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv