Turpmākie konkursi

Mērķprogramma “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts” konkurss tiks izsludināts 2023. gada 1. martā, pieteikumu iesniegšana līdz 24. martam, rezultāti pēc 27.04.2023.

Mērķprogrammas konkursa virsmērķis ir stiprināt Latvijas neakadēmiskās mūzikas industrijas kā nozīmīgas radošo industriju un tautsaimniecības nozares konkurētspēju un eksportspēju, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītājus un veicināt jaunradi.

Programmai ir izdalīti arī 3 apakšmērķi:

1) atbalstīt mūzikas izpildītāju (solo vai apvienību, kurā ir ne vairāk par 20 dalībniekiem) uz eksportu vērstu koncertdarbību, kas veicina Latvijas mūziķu atpazīstamību;

2) atbalstīt mūzikas menedžeru vai mūziķu pārstāvju uz ārējo tirgus apguvi vērstas darbības, kas veicina Latvijas mūziķu atpazīstamību;

3) atbalstīt nozares konkurētspējas veicināšanas pasākumus, kas identificē izcilākos izpildītājus, stimulējot nozares dalībnieku profesionālo izaugsmi un to starptautisko konkurētspēju.

 

Liela interese ir par reģionālo kultūras programmu konkursu, kā realizēšana plānotajā termiņā aizkavējās dēļ izmaiņām VKKF budžetā LVM ziedojuma nesaņemšanas rezultātā. Plānots, ka šis konkurss tiks izsludināts martā, uzreiz pēc likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pieņemšanas, jo ir rasts risinājums VKKF budžeta saglabāšanai (trūkstošā LVM ziedojuma summa tiks aizvietota ar atskaitījumiem no virknes nodokļu ieņēmumiem (alkohola, tabakas, azartspēļu un izložu nodokļi)).

Līdz ar budžeta apstiprināšanu 2023. gadam plānots izsludināt šādas VKKF programmas:

Reģionu kultūras programmai (programmas nosaukums būs “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma”) ir izstrādāts nolikuma projekts, konkurss paredzēts programmu administratoriem 5 latviešu vēsturiskajās zemēs – Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē un Sēlijā. Programmai plānotais finansējums – ne mazāks kā 700 tūkstoši eiro.

2023. gada pirmajā pusē plānots izsludināt arī mērķprogrammu “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” un “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai” projektu konkursus, savukārt rudenī plānots konkurss mērķprogrammā “Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana”.

2023. gada otrais regulārais projektu konkurss notiks no 03.04.2023. līdz 21.04.2023.

VKKF aicina rūpīgi sekot līdzi konkursu nolikumiem un iesniegšanas termiņiem.