Ir publicēts VKKF 2021. gada pārskats, kurā var iepazīties ar Fonda darbības rādītājiem, tostarp datiem par dažādām nozarēm un mērķprogrammām, to finansējumu un tajās iesniegto un atbalstīto projektu skaitu un veidiem,  kā arī ar nozaru ekspertu komisiju priekšsēdētāju pārskatiem par nozaru darbību.

 

http://vkkf.lv/index/par-vkkf/dokumenti.html