Līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 27.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammās:
"Latviešu oriģinālmūzika". Ņemot vērā ārkārtas situāciju, izņēmuma kārtā, iesniedzot pieteikumu, konkursa nolikuma 4.2.6.punktā minētie dokumenti var nebūt parakstīti, bet pieteicējs, iesniedzot šo dokumentu, ar savu parakstu apliecina, ka ir spēkā esoša vienošanās starp autoru un skaņdarba pasūtītāju vai atskaņotājmākslinieku. 
 
 Līdz 2020. gada 30. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 30.04.2020. (pasta zīmogs)) pagarināta pieteikumu pieņemšana mērķprogrammās:
“Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai” );
"Neakadēmiskās mūzikas atbalsts";
""Latvijas valsts mežu" atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai".
 
Tā kā valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, apmeklētājiem VKKF birojs ir slēgts līdz 14.04.2020., pieteikumus iespējams iesniegt elektroniski (ar elektroniski drošu parakstu, sūtot uz kkf@kkf.lv) vai sūtot pa pastu, vai ieliekot pastkastē pie VKKF biroja durvīm. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāiesniedz vienā e-doc failā kā vienots dokuments.
 
 

Iesniedzot projektu pieteikumus ar elektroniski drošo parakstu, lūgums ņemt vērā:
1) e-pastā obligāti ir jānorāda nozare (vai attiecīgā mērķprogramma), iesniedzējs un projekta nosaukums;
2) sūtītajā e-pastā nav atsevišķi jāpievieno tie paši dokumenti, kas ir e-dokumentā, citos formātos, jo vērā tiek ņemts un saglabāts tikai ar elektroniski drošo parakstu parakstītais dokuments – projekta pieteikums;
3) lai varētu korekti pārbaudīt un saglabāt projekta pieteikumu, visai tā dokumentācijai jābūt vienā e-doc failā kā vienotam dokumentam.