Noslēgušies konkursi mērķprogrammās:
"AS “Latvenergo” atbalsts nozīmīgiem nacionāla mēroga pasākumiem", |
"AS “Latvijas valsts meži” atbalsts nozīmīgiem nacionāla mēroga pasākumiem"
“Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi 2018”;
"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos";

"Literatūras nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";
"Mūzikas un dejas mākslas nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";
"Teātra un laikmetīgās dejas mākslas nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";

"Filmu mākslas nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";
"Vizuālās mākslas nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";
"Kultūras mantojuma nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";
"Dizaina un arhitektūras nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";

"Tradicionālās kultūras nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";
"Starpdisciplināru projektu nozares profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts".