Noslēgušies konkursi četrās VKKF programmās: “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”, "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts”, “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma” un Mūža stipendiju programmā.

Mērķprogrammā „Valstiski nozīmīgi pasākumi” atbalstīti 48 projekti, kopumā tiem piešķirot 1 397 060  eiro jeb 26% no pieprasītās summas (šajā programmā kopumā tika iesniegti 123 projekti par  5 186 555 eiro).

Mērķprogrammā "Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” kopumā finansējums piešķirts 95 projektiem 1 988 555 eiro apmērā jeb 34% no pieprasītās summas (programmā iesniegti 144 projekti par summu 5 007 535 eiro).

 “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogrammā” piešķirtas 43 stipendijas 2023. gadam par kopējo summu 484 524 eiro, jeb 25% no pieprasītā (iesniegti 166 pieteikumi par 1 922 376 eiro). (Piešķirto stipendiju sarakstu skatīt dokumenta noslēguma daļā)

Tāpat piešķirtas 20 jaunas mūža stipendijas, kuras sāks izmaksāt no 2023. gada janvāra (sarakstu skatīt dokumenta noslēguma daļā).

Atbalstīto projektu saraksti: https://ej.uz/merkprogrammas2023

Šo un citas VKKF programmu izpildi turpmāk nopietni apdraud negaidīti valdības lēmumi saistībā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ziedojumu politiku.

Dace Bluķe, VKKF Padomes priekšsēdētāja: “VKKF padomes sēde dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, diemžēl, nesa ļoti nepatīkamas ziņas kultūras nozarei. Medijos jau izskanējuši valdības iebildumi pret AS Latvijas Valsts meži ziedojumu politiku. Rezultātā, tādu nākamgad nebūs vispār - kā VKKF padomi informēja kultūras ministrs, pat neraugoties uz viņa uzstājīgiem aicinājumiem Ministru kabineta sēdēs akceptēt AS Latvijas Valsts meži ziedojumu novirzīšanu kultūras jomai. Finansējums, ar kuru tiek atbalstītas vairākas VKKF kultūras programmas, tiek sadalīts konkursu kārtībā. Katru projektu vērtē ekspertu komisijas, vadoties pēc fonda vispārējiem finansējuma sadales principiem. Tāpēc es aicinātu valdību vēlreiz pie šī jautājuma atgriezties, aicinot uz sarunu arī kultūras nozares profesionāļus un nevalstiskās organizācijas, lai risinātu radušos situāciju un fonds arī nākamgad varētu izsludināt konkursus gan reģionu kultūras programmās, gan koru un tautas deju tradīcijas attīstībai. Pretējā gadījumā lielākie zaudētāji šobrīd būs Latvijas iedzīvotāji reģionos”.

VKKF kopš 2011. gada sadarbojas ar AS Latvijas valsts meži vairāku kultūras programmu finansēšanā. 2022. gadā LVM ziedojums bija 750 000 eiro. No tā pilnībā vai daļēji tika finansēta programma “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”, programma koru un tautas deju tradīcijas attīstībai, kā arī reģionu – Kurzemes, Zemgales, Latgales un Vidzemes kultūras programmas. Šajās programmās pavisam 2022. gadā tik atbalstīti 58 projekti visā Latvijā, kā arī diasporā.

Savukārt reģionu programmās tika atbalstīti 239 projekti – tai skaitā Latgalē 71, Vidzemē 69, Kurzemē 49, Zemgalē 50. Ziedojumi, kas novirzīti VKKF programmām, sadalīti ievērojot vispārējos VKKF projektu finansēšanas nosacījumus.

 

2023. gada 3. janvārī tiks izsludināti kārtējie VKKF konkursi: pirmais 2023. gada projektu konkurss, kā arī konkursi šādās mērķprogrammās:  “Muzeju nozares attīstības programma”, “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, “Dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Mazbudžeta pilnmetrāžas spēlfilmu un spēles īsfilmu ražošana”.

VKKF aicina sekot līdzi konkursu nolikumiem, iesniegšanas termiņiem.

 

 Mūža stipendijas piešķirtas:

(20 jaunas mūža stipendijas no 2023. gada janvāra):

Kārlis Alksnis, arhitekts; Inese Pētersone, dizainere, pedagoģe Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā; Regīna Šulca, viena no Latvijas amatierkino kustības ilglaicīgākajām dalībniecēm; Guna Balode, Latvijas Televīzijas režisore, aktrise; Uģis Niedre, vēsturnieks, etnogrāfs, rakstnieks; Andrejs Vasks, arheologs; Nora Ikstena, rakstniece; Anita Paegle, māksliniece, daudzu grāmatu ilustratore; Guntis Berelis, literatūrkritiķis un rakstnieks; Jānis Zirnis, Dziesmu svētku Goda virsdiriģents, pedagogs; Jeļena Ļebedeva, muzikoloģe, pedagoģe; Maija Krīgena, operas un koncertdziedātāja, pedagoģe; Ivars Brakovskis, aktieris, režisors, dramaturgs, skatuves runas un aktiermeistarības pasniedzējs; Māra Zaļaiskalns, Rēzeknes Tautas teātra režisore; Lita Beiris, baleta māksliniece; Anna Annuškāne, Ziemeļlatgales teicēja, folkloras kopas “Atzele” vadītāja (2009–2022); Rasma Noriņa, vēsturniece, Vidzemes lībiešu pētniece; Inta Ruka, fotogrāfe; Ruta Bogustova, tekstilmāksliniece; Māris Bišofs, mākslinieks, ilustrators, karikatūrists.

 

Jaunrades veicināšanas stipendijas 2023. gadā saņems:

Dizaina un arhitektūras nozarē: Madara Gibze, Simona Veilande;

Filmu mākslas nozarē:  Inga Pērkone-Redoviča, Tabita Rudzāte;

Kultūras mantojuma nozarē: Viktors Dāboliņš, Jānis Kalnačs, Dace Lamberga;

Literatūras nozarē: Anna Belkovska, Andris Kalnozols, Ieva Lešinska-Geibere, Ieva Melgalve, Jānis Lejiņš, Jānis Ozoliņš, Gundega Repše, Jana Rūce, Ieva Samauska;

Mūzikas un dejas mākslas nozarē: Ilona Breģe, Ēriks Ešenvalds, Aivars Kalējs, Arturs Maskats, Indra Riše, Renāte Stivriņa, Andris Vecumnieks, Agneta Volkova;

Starpdisciplināro projektu kategorijā: Sabīne Indriksone-Moore, Jana Kukaine, Ilmārs Šterns;

Teātra mākslas nozarē: Reinis Boters, Ieva Gaurilcikaite-Sants, Ieva Struka;

Tradicionālās kultūras nozarē: Renāte Blumberga, Ieva Zepa;

Vizuālās mākslas nozarē: Kristaps Ancāns, Ivars Drulle, Reinis Dzudzilo, Ance Eikena, Miķelis Fišers, Rasa Jansone, Auguste Petre, Alnis Stakle, Kitija Vasiļjeva, Sabīne Vernere, Amanda Ziemele.

 

 

Dati par konkursiem Infogram diagrammās: https://infogram.com/2023-gada-merkprogrammu-konkursi-4-konkursi-1h984wor85vpd6p?live