Noslēdzies šā gada 3. kultūras projektu konkurss LiteratūrasMūzikas un dejas mākslas,Teātra mākslasFilmu mākslasVizuālā mākslasKultūras mantojuma,Tradicionālās kultūrasDizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Noslēgušies  konkursi mērķprogrammās: 
2. konkurss mērķprogrammā “Latviešu oriģinālmūzika”;
“KultūrElpa "Muzeju nozares pakalpojumu attīstības programma";
“KultūrElpa "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā"”;
“KultūrElpa "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja"”.

Par vizuālo identitiāti "Kultūrelpas" mērķprogrammām skatiet te - "KultūrELPA" .

Līgumu slēgšana, sazinoties ar nozares kuratoru VKKF  pieteikumu sistēmā - https://kkf.kulturaskarte.lv 

! Diemžēl pagaidām vēstules nav iespējams izlasīt telefonā vai priekšskatījumā datorā, vēstule jālejuplādē, lai pilnībā būtu redzams teksts, vai, ieejot VKKF pieteikumu sistēmā, sadaļā “Pievienotie dokumenti”, lejupielādējot lēmuma failu.