VKKF mērķprogrammas “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts” 2023. gada 2. projektu konkursā atbalstīti 10 projektu pieteikumi par kopējo summu 48 770 eiro.  No tiem 3 projekti  saistīti ar dalību mūzikas industrijas konferencēs, 1 projekts ir konkurences veicināšanas pasākums (konkurss),  6 projekti  saistīti ar koncertdarbību ārpus Latvijas.

 

Šīs programmas mērķis ir stiprināt Latvijas neakadēmiskās mūzikas industrijas kā nozīmīgas radošo industriju un tautsaimniecības nozares konkurētspēju un eksportspēju, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītājus un veicināt jaunradi.

 

Atbalstīto projektu saraksts: šeit