Mērķprogramma “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts”

Konkurss izsludināts 2023. gada 1. martā, pieteikumu iesniegšana līdz 24. martamrezultāti pēc 27.04.2023.

Mērķprogrammas konkursa virsmērķis ir stiprināt Latvijas neakadēmiskās mūzikas industrijas kā nozīmīgas radošo industriju un tautsaimniecības nozares konkurētspēju un eksportspēju, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītājus un veicināt jaunradi.

Programmai ir izdalīti arī 3 apakšmērķi:

1) atbalstīt mūzikas izpildītāju (solo vai apvienību, kurā ir ne vairāk par 20 dalībniekiem) uz eksportu vērstu koncertdarbību, kas veicina Latvijas mūziķu atpazīstamību;

2) atbalstīt mūzikas menedžeru vai mūziķu pārstāvju uz ārējo tirgus apguvi vērstas darbības, kas veicina Latvijas mūziķu atpazīstamību;

3) atbalstīt nozares konkurētspējas veicināšanas pasākumus, kas identificē izcilākos izpildītājus, stimulējot nozares dalībnieku profesionālo izaugsmi un to starptautisko konkurētspēju

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā.2023. gada 1. konkursā mērķprogrammā pieejams finansējums50 000 EUR apmērā. Finansējumu var pieprasīt aktivitātēm, kuru īstenošana paredzēta līdz 2024gada 31martam.   

 

Nolikums

 

Projekta pieteicēja rokasgrāmata, kā arī ieteikumi projektu sagatavošanai un instrukcijas projektu iesniegšanai skat. šeit: http://kkf.lv/index/noderīgi/ieteikumi-projektu-sagatavošanai.html

 

Pieteikumu iesniegšana konkursā tikai projektu pieteikumu sistēmā https://kkf.kulturaskarte.lv

 

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Kristīne Zolotorenko, tālrunis 25421787,
e-pasts: kristine@kkf.lv