Līdz 23.11.2018. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  - līdz 20.11.2018. (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammās:
"Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi";

"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos";
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts"
.

Konkursu rezultāti - pēc 21.12.2018.