VKKF padome šā gada 23. novembra sēdē lēmusi par izmaiņām Radošo personu atbalsta programmas nolikumā, paredzot, ka pensionāri atbalsta stipendijai īslaicīgu ārstniecības izmaksu un/vai komunālo maksājumu segšanai varēs pieteikties, iesniedzot čekus par iepriekšējiem sešiem mēnešiem (līdz šim – par trīs mēnešiem) un pretendēt uz atbalstu maksimums EUR 2580 apmērā. Šīs izmaiņas stājas spēkā no 1. decembra.