VKKF padome 02.05.2019. sēdē konkursa kārtībā, pamatojoties uz “Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) nozares ekspertu komisijas (izveidošanas un darba kārtības) nolikumu”, iecēla darbam VKKF nozaru ekspertu komisijās jaunus locekļus, jo daļai ekspertu pilnvaru laiks – divi gadi – bija beidzies. Pretendentus dalībai konkursā pieteica juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Ekspertu komisijas tuvākajā laikā sanāks uz pirmajām sēdēm jaunajā sastāvā, lai ievēlētu nozares priekšsēdētājus.

Filmu mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Juris Kursietis, Ieva Jurjāne, Inga Blese, Sarmīte Ēlerte*; eksperta pienākumus turpina pildīt Dāvis Sīmanis, Roberts Vinovskis, Vladimirs Leščovs*.

Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Jānis Garjāns, Ginta Gerharde - Upeniece, Agnese Rupenheite*; eksperta pienākumus turpina pildīt Māris Jēkabsons, Ritvars Ritums, Ineta Zelča Sīmansone, Jānis Tolpežņikovs*.

Literatūras nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Valts Ernštreits, Iveta Ratinīka, Dace Bargā; eksperta pienākumus turpina pildīt Osvalds Zebris, Nora Ikstena, Iveta Skapste*, Valdis Rūmnieks*.

Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Jānis Maļeckis, Inga Bērziņa, Elita Bukovska*, Jānis Ozols*; eksperta pienākumus turpina pildīt Timurs Tomsons, Ilze Medne, Artis Sīmanis.

Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Gunta Grikmane, Ingūna Levša, Māra Ābele; eksperta pienākumus turpina pildīt Indra Komarova, Daiga Veinberga, Kristīne Budže*, Ivars Pilips – Matisons*.

Teātra mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Henrieta Verhoustinska, Dita Jonīte, Inga Alsiņa, Māra Ķimele*; eksperta pienākumus turpina pildīt Monika Pormale, Gundega Laiviņa, Ieva Struka*.

Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Ieva Vītola, Edgars Lipors, Zane Šmite*; eksperta pienākumus turpina pildīt Ziedīte Muze, Inese Roze, Ieva Garda - Rozenberga, Inga Žirgule*.

Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Elita Ansone, Miks Mitrēvics, Agra Ritiņa*; eksperta pienākumus turpina pildīt Santa Mičule - Hirša, Ēriks Apaļais, Brigita Zelča - Aispure, Jānis Deinats*.

*iecelti pēc kultūras ministra ieteikuma