Aicinām savlaicīgi iesniegt atskaites par realizētajiem projektiem.

Lai VKKF nodrošinātu atskaišu savlaicīgu izskatīšanu un akceptēšanu, atskaites jāiesniedz saskaņā ar Projekta finansēšanas līguma nosacījumiem.
Lūdzam ņemt vērā, ka to iesniedzēju, kuriem nav savlaicīgi nokārtotas līdzšinējās saistības ar VKKF, konkursos iesniegtie projektu pieteikumi netiek izvērtēti un atbalstīti.