Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, VKKF BIROJS IR SLĒGTS APMEKLĒTĀJIEM.  Lūdzam izmantot iespēju sazināties ar VKKF elektroniski vai telefoniski.

Pieteikšanās Radošo braucienu atbalsta programmā šobrīd ir slēgta uz nenoteiktu laiku. Par turpmāko programmas īstenošanu VKKF padome lems, vadoties pēc tālākās notikumu attīstības. 

Projekta norises izmaiņu gadījumā, lūdzam iesniegt rakstisku iesniegumu (iesniegumā jānorāda līguma numurs), sūtot to uz e-pastu kkf@kkf.lv. Ja projekta ietvaros jau veiktas izmaksas, iesniegumam jāpievieno izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas. 

Aktuālais par COVID-19   https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19